Trygge piper og ildsteder

Vi hjelper deg med bygging og rehabilitering av piper og ildsteder. Noen piper er direkte farlige å fyre i, og stadig flere piper blir underkjente av feieren blant annet på grunn av manglende vedlikehold. Vær føre var - kontakt oss for en videokontroll i dag.

Ved bygging av nye ildsteder benytter vi to forskjellige pipemetoder:

  1. Glidestøping av pipe
  2. Nedsenkning av rustfrie/syrefaste stålforinger i pipe

Dette er viktige valg som krever fagkunnskap, og vi anbefaler på det sterkeste å kontakte oss for en befaring av vår fagmann.

Vi understreker at det er opp til en hver eier/bruker å påse at kledningen på ildstedet er etter gjeldende bestemmelser. 

 

Peis, pipe og ildsted - SH Bygg AS

Ny peis eller vedlikeholde den gamle?

Få trygge ildsteder - bruk fagmenn med lang erfaring.